Invasive arter – i Danmakr og globalt. Miljøstrelsen 2019-20

Hvad siger loven?

I dag er der brug for love og regler i både Danmark og i resten af verden for at løse det globalt problem med uønskede, invasive arter. Men sådan har det ikke altid været.

Mennesket er måske en af de mest succesfulde invasive arter, der op gennem tiden har været i stand til at sprede sig til hele kloden. På sine vandringer fra sted til sted har mennesket også bragt nye arter af både planter og dyr med sig.

Se mere senere