Kaare Øster

Fagforfatter, læremidler, redaktion, konsulent

 
KONTAKT MIG

 Biografi

Igennem min karriere har jeg beskæftiget mig med læremiddelproduktion, undervisning, projektkoordinering og forfatterskab i en bred vifte af naturfaglige temaer med fokus på geografi og faglitteratur.

Rejser rundt på kloden har dannet grundlag for mine målsætninger og visioner om at formidle stof, der er med til at øge en bæredygtig udvikling på globalt plan.

Researchrejser og -ophold har givet inspiration til at skabe resultater, som er udmundet i analoge og digitale bøger og billeder af verdens mangfoldighed af mennesker, kulturer og miljøer.

Jeg er født i isvinteren 1950 og opvokset på den grønne og energirigtige ø - Samsø - midt i Kattegat. 

 Erfaring

 • Projektleder for Skolemessen, www.skolemessen.dk
 • Pædagogisk konsulent, koordinator ved Center for Undervisningsmidler/Århus, VIA University College, Region Midtjylland (tidl. Amtscentralen og Amtscentret for Undervisning, Århus Amt), 1979
 • Medarrangør af Skolemessen i hhv. Roskilde og Århus, www.skolemessen.dk
 • Fag- og læremiddelforfatter, medlem af Dansk Forfatterforening siden 1978
 • Medlem af Ministeriet for børn og undervisnings faggrupper for geografi, fmd. samt naturfag 10. klasse til udarbejdelse af Fælles Mål 2009.
 • Beskikket censor i natur/teknik og geografi ved lærereksamen
 • Medlem af Opgavekommissionen/geografi-naturfag i Ministeriet for børn og undervisning, 2008-2015
 • Medlem af Dansk Forfatterforening, Styrelsen i F-gruppen, marts 2007 - .
 • Ekstern konsulent og redaktør ved forlaget Alinea, www.alinea.dk
 • Anmelder ved fagbladet Folkeskolen siden 1982 www.folkeskolen.dk
 • Medlem af bestyrelsen i Dansk Naturvidenskabsformidling/Danish Science Factory, 2004-2015
  www.formidling.dk
 • Medlem af styregruppen for Klima Karavanen, www.klimakaravanen.dk
 • Medlem af Miljøministeriets grønne netværk for undervisning
 • Medlem af styrelsen for Skolernes EnergiForum, www.skoleenergi.dk
 • Medlem af redaktionen for TemaNYT og Galathe 3, www.temanyt.dk
 • Medlem af redaktionen for TemaNYT, online-samarbejdsprojekt Berlingske Tidense og Alinea
 • Ekstern redaktør på serien GO-Global Bog&Net, Geografforlaget
 • Dansk medlem af LETIN, Learning Together Internationally, EU-netværk
 • Dansk koordinator for Science Across the World
 • Dansk medkoordinator sammen med Poul Tang for Ocean.98
 • Medlem af styregruppen for tredje verdens projektet Youth meeting Youth, kontakt mellem Danmark og Østafrika
 • Konst. amtscenterleder, Århus amt, i perioden 1997/98
 • Lærer på Langå Skole, 1975 – 1995
  og sideløbende kombinationsbeskæftigelse ved Amtscentret for Undervisning, Århus Amt siden 1979

 Uddannelse

 • Cand. pæd., almen pæd./geografi, 1. del, afsluttet 1986, DLH, Kbh.
 • Læreruddannelse fra Marselisborg Seminarium med liniefagene biologi og geografi, 1974
 • Studentereksamen, Viborg Katedralskole, 1969