Verdensmålene

Inddrage de 17 mål for en bæredygtig udvikling i mange sammenhænge. Bl.a. kan de systematisk indgå i arbejdet med temaet Global turisme.

Denne bog + tilhørende site kan anvendes som grundmateriale

Bæredygtig turisme – i en global verden
Peter Bejder og Kaare Øster

Udenrigsministeriet
http://um.dk/da/danida/maalsaetning%20og%20strategi/verdensmaal

UN Global Goals