Faglig læsning – Rapport uddrag

I et samarbejde med Dansk Forfatterforening har VIA University College/Center for Undervisningsmidler i 2009-2010 modtaget midler fra  Læselystkampagnen (Undervisnings- Velfærds- og og Kulturministeriet; Styrelsen for Bibliotek og Medier.)

Se udkast til endelig rapport herunder

Formål

At få skoler sat i gang med et undervisningsforløb med fokus på læsning og skrivning af faglige tekster – hvori en fagforfatter indgår som et delelement styrket refleksioner over begrebet faglig læsning hos skoleledelse, undervisere, elever og i de enkelte skolefag. Bl.a. at få:

 • sat en proces i gang på overordnet plan, så faglitterære forfattere og faglig læsning
 • faglig læsning/skrivning integreret mere effektivt i skolens undervisning
 • udarbejdet og formidlet fagligt stof i form af en fysisk bog eller elektronisk præsentation
 • afprøvet projektet på 20 skoler i Region Midtjylland og efterfølgende undersøge muligheder for at få udviklet en bæredygtig model, der fremover kan anvendes over hele landet.

Herunder ses projektbeskrivelse og handlingsplan; – deltagende pilotskoler er udvalgt, så forløbet kan inddrages i deres undervisningsplaner for vinter/forår 2010

Først findes og udvælges efter ansøgning 20 repræsentative og interesserede pilotskoler i VIA University College CFU regionen som led i pilotprojektet (ansøgningsfrist: 18/6 -09). Det sker efter tre kriteriet:

 • niveau/klassetrin
 • fagområde
 • geografisk lokalisering

Styregruppen bag projektet udvælger derefter efter ansøgningsrunde (deadline 14. september) 20 kvalificerede fagforfattere, så forskellige niveauer og fag bliver repræsenteret og passer til skolernes indmeldte ønsker.


TIDSPLAN  

 • 17. november 2009: Opstartsdag for projektet på Hald Hovedgaard ved Viborg. En repræsentant fra hver pilotskole deltager gratis, og der er desværre kun fysisk plads til en. Skolen skal selv afholde transportudgifter.

Dagens program:
Kl. 09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe
Kl. 10.00 – 12.00 Introduktion til pilotprojektet
a) Om projektet
b) Oplæg til form og afvikling
c) Ideudveksling
d) Konkrete fagforfattere
e) Aftaler om videre forløb

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost
Kl. 13 – 15.00 Fagsprog og faglig læsning i alle fag
v/ Ruth Mulvad, Nationalt Videncenter for Læsning, UCC, København
Læsning som færdighedsområde i alle fag. – Om sprog i skole – og hvad er     problemet med fag-teksterne?
Kl. 15.00 Afslutning og kaffe

 •  Januar-marts 2010: Pilotskolerne afvikler deres læseprojekter – og senest 1. december aftaler skolen selv det praktiske med sin fagforfatter.
 • Senest 1. juni 2010: Kort rapport om forløbet indsendes af hver pilotskole til styregruppen.
 • August 2010: Afrapportering fra styregruppen til Bibliotek&Medier.

Forventede perspektiver:

Det er vigtigt at formidle kultur direkte til skolens elever. Kultur er også at læse, forstå og skrive om faglitterære emner i et letlæseligt og tilgængeligt sprog.

Ved at lade en fagforfatter indgå i arbejdet og således vejlede og skrive sammen med eleverne og derved opbygge en fælles kultur kan eleverne efterfølgende formidle deres viden til en større gruppe, fx via skolens hjemmeside, i form af en fysisk fagbog eller som en elektronisk præsentation.

Fagsproget møder eleverne i også egne hverdagsoplevelser, fritidsaktiviteter, ferieoplevelser og mange andre steder. Ud over skolens læremidler og formelle læring har de samtidig deres egne, elektroniske redskaber og nye sprog som Flickr, Ning, wikier, blogs, games, tags, RSS-feed …

Erfaringerne fra projektet samles op gennem en afsluttende evaluering og danner baggrund for en videre udbredelse af arbejdet med faglig læsning i fagene. De enkelte forløb beskrives og anvendes til at udarbejde forslag til modeller, der kan bruges videre frem af øvrige CFUer og andre skoler i regionerne.

Landets CFUer, forlagsredaktører, fagforfattere, repræsentanter fra de faglige foreninger og andre interesserede kan i fællesskab udvikle kortere eller længere efteruddannelsestilbud til grundskolens undervisere, så de i højere grad end nu kvalificeres til at varetage den faglige læsning i de enkelte fag og fagområder.

 • Organisationsplan:
  Sekretariatet i Dansk Forfatterforening koordinerer projektet, hvor F-styrelsen i et samarbejde med Center for Undervisningsmidler VIA UC (CFU) er bindeled mellem fagforfatterne og skolerne.
  Styregruppen består af: Kaare Øster, Birgit Knudsen, Carsten E. Jensen og Ole Haubo.
 • Samarbejdspartnere
  Sekretariatet i Dansk Forfatterforening
  F-styrelsen i Dansk Forfatterforenings faglitterære gruppe
  Center for Undervisningsmidler, VIA University College
 • Tidsplan
  Skoleåret 2009 – 2010
 • Evaluering
  Erfaringerne opsamles i en rapport, der kan anvendes som baggrund for lignende projekter på andre skoler i øvrige regioner.

HANDLEPLAN:

I dette pilotprojekt skal en række fagforfattere indgå i aktiviteter og undervisningsforløb med faglig læsning/skrivning på udvalgte skoler i Region Midtjylland. Anledningen til initiativet er behovet for at styrke fagsprog og faglig læsning i alle fag – og ikke kun i danskfaget – som der også lægges op til i Fælles Mål 2009 gældende fra skoleåret 2009/10.

Den 12. november 2009 afholder VIA CFU en regional konferencedag på Værket i Randers for undervisere om faglig læsning i fagene, hvor projektet også kan formidles.

En kontaktperson fra de involverede skoler inviteres til en opstartsdag tirsdag den 17.  november 2009 på Hald Hovedgaard ved Viborg.

Skolerne tilbydes gratis besøg af en fagforfatter, hvis de inddrager denne i et undervisingsforløb, der behandler faglig læsning og skrivning og som afsluttes med at skrive og udarbejde en fagbog – fysisk som elektronisk – der formidles til en bestemt defineret elevgruppe på skolen eller i nærområdet.

På grundlag af korte evalueringer fra skolerne opsamler styregruppen erfaringerne fra projektet – og der arbejdes videre på at få Fagforfatteren ind i skolen – faglig læsning ind i alle fag ud som et selvkørende tilbud til skoler i de øvrige regioner via Forfatterforeningen og de regionale Centre for Undervisningsmidler.

Yderligere informationer om projektet fås hos styregruppen:
Carsten E. Jensen, VIA CFU caje@viauc.dk
Ole Haubo, VIA CFU oleh@viauc.dk
Kaare Øster, VIA CFU kaos@viauc.dk
Birgit Knudsen, Dansk Forfatterforening birgit.k@home1.gvdnet.dk


De 20 skoler projektet – til orientering

– listen over samtlige deltagende skoler i pilotprojektet:

 • Natur/teknik
  Tilst Skole, Århus (2 x 5. klasser)
  Gylling Skole, Odder (6. klasse)
  Østre Skole, Grenå (4-5- eller 6. klasse)
 • Naturfag i udskolingen (bio, geo og f/k)
  Grønborg Friskole, Spjald (7. + 8 kl. samlæst, naturfag)
 • Matematik
  Balleskolen. Silkeborg (6. klasse)
  Højmarkskolen, Lem (1. klasse)
  Laasby Skole, Skanderborg (5. klasse)
 • Historie
  Bjedstrup Skole (klassetrin 3.?)
  Hald Ege Skolen, Viborg (7. årgang)
  Hvinningdalskole, Silkeborg (5. klasse)
 • Kristendomskundskab
  Sjørring skole, Thisted (2 x 8. klasse)
  Rougsøskolen, Ørsted/Djursland (2 x 6. klasse)
 • Billedkunst
  Bremdal Skole, Struer (4. klasse)
  Blicherskolen, Randers (4. klasse)
 • Samfundsfag
  Hvide Sande Skole, Ringkøbing (8. klasse)
  Søndre Skole, Grenå (8. klasse)
 • Engelsk
  Kjellerup Skole, Kjellerup (3 x 8 klasse)
  Virring Skole, Skanderborg (7. årgang)
 • Modelskole
  Midtbyskolen, Horsens, (5. klasser)

OPSLAG
Fagforfattere ind i skolen …

Se pilotskolernes ønsker til tema/fagforfatter samt geografisk placering nederst på denne side.
Deadline den 14. september 2009

Fagforfattere søges til skoleprojekt

I et samarbejde med Dansk Forfatterforening har VIA CFU modtaget midler fra  Læselystkampagnen (Undervisnings- Velfærds- og og Kulturministeriet; Styrelsen for Bibliotek og Medier.) til pilotprojektet ”Fagforfatteren ind i skolen – faglig læsning ind i alle fag”.

Projektet søger nu efter fagforfattere, der skal indgå i aktiviteter og undervisningsforløb med faglig læsning/skrivning på 20 udvalgte skoler i Region Midtjylland. – Anledningen til initiativet er behovet for at styrke fagsprog og faglig læsning i alle fag, som der også lægges op til i Fælles Mål 2009 gældende fra skoleåret 2009/10.

Styregruppen bag projektet skal snarest finde de 20 fagforfattere, der kvalificeret kan dække ønskerne fra de involverede skoler.

Her ses, hvilke ønsker den enkelte skole har beskrevet samt skolens geografisk placering. Det kræver en dags arbejde på en skole i perioden januar-marts 2010 samt forberedelse til forløbet – og der tilbydes et mindre honorar samt dækning af kørsel efter statens takst eller billigste offentlige transport.

Fagforfattere (såvel medlemmer som ikke-medlemmer af Forfatterforeningen) opfordres hermed til at indsendte anmodning med en tydelig begrundelse for at indgå i projektet med netop den pågældende Skole/klassetrin/ fagområde/ønsker. Fagforfattere med bopæl vest for Storebælt prioriteres i udvælgelsen på grund af transporttid og omkostninger.

Hvis dette har interesse, så send en begrundet anmodning senest den 14. september 2009 på mail til begge disse adresser:

Birgit Knudsen, birgit.k@home1.gvdnet.dk

Kaare Øster, kaos@kaareoester.dk

Uddybende projektbeskrivelse kan ses på:
http://www.cfu-aarhus.dk/Default.aspx?ID=9768


Skolernes ønsker til fagforfatter + geografisk placering:

FAGOMRÅDE: Natur/teknik

Århus (2 x 5. klasser)
Påtænker at lave fagbøger om lande. Dækkende fra meget konkrete geografi-opslagsværk til rejsebeskrivelser.

Odder (6. klasse)
Klassen kunne sætte sig ind i og skrive om, hvordan naturkatastrofer opstår og påvirker dyrs og menneskers levevilkår – og lære om pladetektonik og om hvorfor der findes spor af havdyr i Himalaya i forhold til fagsprog og skrivning/læsning.

Århus (5. klasse)
Nogle emner, der kunne være en mulighed, er “Det dansk landskab”, “Vejr – her og der” og “Er vi dus med dyrene?”. En fagforfatter, der mestrer det geografiske og det biologiske fagsprog.

FAGOMRÅDE: Naturfag i udskolingen
(bio, geo og f/k)

Spjald (7. + 8 kl. samlæst naturfag)
Jordkloden(pladetektonik, klima- og plantezoner, jordskælv, vulkaner, dyreliv – hvorfor er der kun pungdyr i Australien?, hvorfor er der regnskov ved ækvator……). Tidspunkt: uge 02.

Århus (8. kl. fysik/kemi)
Naturfag og fagsprog med tosprogede elever.

Ringkøbing (6 + 7. kl. geo. + bio.)
Fagsprog og træning i faglig skrivning.

FAGOMRÅDE: Matematik

Silkeborg (6. klasse)
Eleverne skal udarbejde deres egne opgaver (med facitliste ) – og herigennem træne og forstå fagsproget.

Lem (1. klasse)
I et samarbejde mellem dansk, natur/teknik og matematik skal eleverne udarbejde egne bøger. Fx:

Hvad er vand? (N/T)

Måleenheder – liter, deciliter, milliliter (matematik)

Hvor meget vand kan forskellige beholdere indeholde? (matematik)

Beholdere – forskellige navne for beholdere – og så en herlig en, hvor stort et rumfang har en flødebolleæske – hvordan kan vi regne det ud – også selv om vi ”kun” går i 1. klasse!!!  (både matematik og N/T)

Hvad sker der med vand, hvis vi kommer det i fryseren? (N/T)

Hvad sker der med vand, når vi koger det? (N/T)

Arbejde lidt med temperatur (N/T)

Vand og hastighed – hvordan skal en båd se ud for at komme først gennem åen? (N/T)

Skanderborg (5. klasse)
Eleverne bliver dårligere og dårligere til at kunne være selvhjulpne – forstået på måden måde, at det er rigtig svært for mange at læse, dels hvad de forskellige opgaver egentlig går ud på og dermed også hvordan de skal angribe en given opgave. Matematik et svært sprog at læse, da det er smækfyldt med symboler, koncentreret tekst og mange fagudtryk.

FAGOMRÅDE: Historie

Skive (3. klasse)
Fokus på faglig læsning og læsebånd i faget.

Viborg (3 x 7. årgang)
Fagsprog i historie på syvende årgang.

Silkeborg (5. klasse)
Middelalderen i DK og middelalderen i Europa – i forhold til fagsprog i faget.

FAGOMRÅDE: Kristendomskundskab

Thisted (2 x 8. klasse)
Problemstillingen med elevernes begrænsede læsekompetencer, når det gælder faglig tekster.

Faglig læsning omfatter mange delprocesser – og der tænkes på sådanne punkter i arbejdet:

 • Læseformål
 • Ord- og begrebskendskab
 • Forståelsesstrategier

Djursland (2 x 6. klasse)
Fagsprog og skrivning i kristendom – åbne for ideer.

FAGOMRÅDE: Billedkunst

Struer (4. klasse)
Tema for arbejdet med fagsprog: Henry Heerup.

Randers (4. klasse)
Fagsprog i faget billedkunst – åbne for ideer.

FAGOMRÅDE: Samfundsfag

Ringkøbing (8. klasse)
Hvorfor er jeg som jeg er?  Hvad skal vi med familien? samt Kultur og nationalitet. Udformning af artikler, reportager og debatoplæg om emnerne danskhed, nationalitetsfølelse og det multikulturelle samfund.

Grenå (8. klasse)
Fagsprog, skrivning, teorier og metoder. Åbne for ideer.

Fagområde: Engelsk

Kjellerup (3 x 8 klasse)
Gerne en fagforfatter, der til faget har udarbejdet lidt bredere materialer end traditionelt bogligt stof.Skanderborg (7. årgang)
Faglig læsning er vanskelig, specielt i fremmedsprog, da mange elever har svært ved at læse alderssvarende tekster på engelsk. Det bliver ikke mindre vanskeligt, når vi bruger faglige tekster og tekster fra nettet.

Vores håb var, at vi med dette projekt kunne få ideer og “redskaber” til at gribe det an/gøre teksterne mere “brugervenlige”!

Altså en forfatter, der har blik for “bredden” i læsekompetencen i 7. klasse.

Horsens (5. årgang)
I starten af skoleåret arbejder 5. i Natur/teknik med emnet energi. De bruger Legos E-lab til at konstruere solcelledrevne køretøjer, vindmøller m.m. I den forbindelse vil de snakke om alternativ og vedvarende energi, samt snakke om hvad begrebet engergi dækker.


Artikel fra Skolebibliotekarernes blad:

Afsluttende rapport

Vers. 05

Projekttitel:
Fagforfatteren ind i skolen – faglig læsning ind i alle

Indledning

Som opfølgning på den faglige statusrapport per 16-03-2010, journalnummer 2009-003548 indsendes hermed projektets endelige afrapportering med anbefalinger. Der henvises til projektbeskrivelsen, der ligger på Bibliotek og Mediers hjemmeside.

Pilotprojektet blev planlagt i efteråret 2009 og afviklet i perioden januar – marts 2010 på i alt 20 skoler i Region Midtjylland (VIAUCs område) – og med inddragelse af i alt 13 forskellige fagforfattere.

I alt 81 skoler fra regionen har ansøgt om at komme i betragtning som deltager i projektet. Dette tyder på stor interesse og et udstrakt behov for at få inddraget fagforfattere i skolens arbejde med fagtekster, hvilket kan skyldes kravene i Undervisningsministeriets nye Fælles Mål om at varetage faglig læsning og skrivning som en del af samtlige skolefag.

Efter projektets afslutning er resultaterne vurderet og evalueringerne fra henholdsvis pilotskoler og fagforfattere munder ud i nærværende rapport med opsummeringer fra de enkelte aktører samt kommentarer og konkrete anbefalinger til lignende tiltag fremover.

Væsentlige resultater og konklusioner

Forløbet har klart peget på det store behov, der er for at få kvalificeret skolernes undervisning i faglig læsning og skrivning i de enkelte fag og fagområder. Det har vist sig, at der er et stort behov for at forstå og afkode fagsproget i alle fag. Det er afkodningen og forståelsen af fagsproget, der især må arbejdes med.

Projektet fremhæves af både skoler og fagforfattere som værende særdeles væsentligt og nytænkende i forhold til at få anderledes arbejdsformer og nye, eksterne resurser ind i klasselokalet.

Det er i pilotprojektet lykkedes at få skolens faglærere til at se mulighederne i at inddrage fagforfattere i undervisningen og ikke – som det hidtil især har været praksis – kun at beskæftige sig med skønlitterærere forfattere og børne- og ungdomsforfattere. For en stor del af skolernes elever vil det være oplagt at beskæftige sig med faglige emner. Det gælder ikke mindst for de svage elever.

De faktuelle og fag-faglige indspark har tag i både de resursestærke og ikke mindst i de svage elever, der i dette projekt i flere tilfælde engagerede sig mere end sædvanligt i undervisningen, fordi det gav dem helt nye muligheder

Gennem dette initiativ er eleverne således blevet mere bevidste om, at der kan skelnes mellem skønlitteratur og faglitteratur – genrebevidstheden vækkes til live og pludselig bliver nøgleord som kilder, kildekritik, søgning og research en del af sproget. Samtidig er det vigtigt for forfatterne at komme i kontakt med deres målgruppe. At skrive fagligt på en forståelig måde er en utrolig vigtig opgave, og de deltagende fagforfatteren peger entydigt på, at den styrkes af projekter af denne art.

Debatten om elevernes manglende læse- og skrivekompetencer er med til, at også faglærerne i projektet har været opmærksomme på deres ansvar for at udvikle de faglige læse- og skrivefærdigheder i netop deres fag og dermed også har været mere bevidste om læremidlernes faglige vinklinger og metodikker.

Medvirkende er naturligvis også de nye Fælles Mål, der direkte kræver inddragelse af faglig læsning og skrivning i samtlige fag – og ikke kun i danskundervisningen. Læse- og skrivekompetencerne og ikke mindst kildekritiske kompetencer er i dagens undervisning ofte underprioriteret set i forhold til de meget større internetmuligheder – og faldgruber end tidligere.

De fleste deltagende skoler har forberedt forløbet perfekt, men i et lignende forløb kan der gøres endnu mere for at klæde den enkelte underviser bedre på i forhold til opgaven. I projektet har der kun været økonomiske midler til at dække udgifter til opstartsdagen, kick off mødet, for en underviser per skole. Da de fleste har oplevet et både fagligt og tidsmæssigt pres vil et lignende forløb med fordel kunne inddrage mindst to undervisere per skole, så de kan støtte hinanden og samtidig gennemføre et samarbejde evt. på tværs af klasser eller fag for bl.a. at kunne inddrage flere lektioner til det samlede forløb. Flere involverede og ansvarlige undervisere giver også en større spredningseffekt i skolens fag- eller klasseteamsamarbejder.

Efterhånden som læseplanernes nye krav om at inddrage fagsprog i alle fag bliver mere kendt også blandt faglærere, så bliver det sandsynligvis nemmere at sætte lignende forløb i søen. Ligeledes bør et opstartsmøde  være fælles for både undervisere og tilknyttede fagforfattere, så der er en fælles forståelse af opgaven fra begyndelsen af.

For mange skoler vil der ikke umiddelbart i budgettet blive prioriteret midler til at indhente eksterne fagforfattere, så en fase 2 og en videreudvikling af dette pilotprojekt i større skala i et fortsat samarbejde mellem CFUerne og Dansk Forfatterforening kan anbefales for at give endnu flere erfaringer med udvikling af en forhåbentlig på længere sigt bæredygtig og selvkørende model, hvor skolerne og skoleledelsen som en del af deres eget budget naturligt vil kunne gennemføre sådanne forløb.

10 konkrete anbefalinger

 1. Ved udvælgelsen af skoler skal det nøje beskrives, hvad der forventes af skolen for at få en ekstern fagforfatter inddraget i et forløb – både økonomisk og indholdsmæssigt. Det skal tydeliggøres, at både skole og fagforfatter han ansvar for forløbets planlægning og afvikling. Skoleledelsen skal inddrages i beslutningen om at medvirke i et forfatterforløb, bl.a. for at sikre kontinuitet og opfølgning med nødvendige resurser fra skolens side.
 2. Ved udvælgelsen af fagforfatter skal det nøje beskrives, hvad der forventes i forhold til at indgå i et sådant samarbejdsprojekt. Pågældende skal være indstillet på at udvikle forløbet i samarbejde med skolen og efterfølgende fungere som konsulent, vejleder og ”eksperten” i produktionsprocessen. Men det er vigtigt at påpege, at fagforfatteren ikke er den metodisk-pædagogiske ekspert; det er k